NPC


# Image Name
1 Duey
Package Deliverer
2 Sima Qian
3 Master Chef
4 Gumstick Girl
5 Mr. Oh
6 Assistant Bi Bi
7 Christine
8 Du Ya Shi
Hairstylist
9 Xiao Bei
Hairstylist Assistant
10 Lin Jing Yun
Plastic Surgeon
11 Zhen Mei Li
Plastic Surgery Nurse
12 Cai Yan Ping
Dermatologist
13 Qiu Pin Rui
14 Zhen Zhen
15 Uncle Yong