Night Market | NPC


# Image Name
1 Tienk
2 Duey
Package Deliverer
3 Sima Qian
4 Master Chef
5 Gumstick Girl
6 Mr. Oh
7 Assistant Bi Bi
8 Christine
9 Du Ya Shi
Hairstylist
10 Xiao Bei
Hairstylist Assistant
11 Lin Jing Yun
Plastic Surgeon
12 Zhen Mei Li
Plastic Surgery Nurse
13 Cai Yan Ping
Dermatologist
14 Qiu Pin Rui
15 Zhen Zhen